In Administratie

Van 29 oktober 2019 tot 14 november 2019 kan weer subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+) worden aangevraagd.

De overheid heeft hiervoor een budget van 5 miljard euro beschikbaar gesteld. De SDE+ is bedoeld om de productie van duurzame energie in algemene zin te stimuleren; ook andere vormen van duurzame energie komen daarvoor in aanmerking. Productie van duurzame energie kost namelijk geld, vaak meer dan de marktprijs van de (grijze) energie. De SDE+ moet het verschil compenseren tussen de kostprijs van duurzame energie en die marktprijs. Een investering in duurzame energieproductie is met behulp van de SDE+ al snel financieel aantrekkelijk. Dit voorjaar was er ook al € 5 miljard subsidie SDE+ beschikbaar. Er zijn toen 5.376 aanvragen ingediend, waarvan bijna 98% betrekking hadden op productie van energie met behulp van de zon. Het budget was meer dan voldoende om alle aanvragen te honoreren. Komend najaar kan er weer voor € 5 miljard worden aangevraagd.

Recente berichten

Laat een reactie achter