In Administratie

Energie-investeringsaftrek gaat van 54,5% in 2018 naar 45% in 2019. Dus wilt u nog een investering doen die op de Energielijst 2018 staat, doe de investering dan dit jaar.

Los schuld aan DGA af na 1 januari 2019. Doet u dit voor het eind van het jaar dan valt het geldbedrag namelijk meteen in de rendementsgrondslag box 3 voor het jaar 2019.

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde BTW tarief verhoogd van 6% naar 9%. Voor BTW vrijgestelde ondernemers betekent dit een lastenverzwaring. Het is daarom een goed idee om waar mogelijk bepaalde prestaties eerder af te nemen.

Vraag voor 1 januari 2019 om KOR ontheffing. Verwacht u in 2019 minder dan € 1.345,– aan BTW te betalen kunt u verzoeken om ontheffing van administratieve verplichting. Doet u dit verzoek dan wel voor 1 januari 2019.

Hou goed in de gaten of u als werkgever wel de vrije ruimte van de werkkostenregeling benut. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Als u nog ruimte hebt in 2018 kunt u uw personeel nog een extraatje geven.

Zijn er in uw onderneming tijdelijke arbeidsovereenkomsten die aflopen op 31 december 2018? Laat dan voor 1 december 2018 aan de werknemer schriftelijk weten of de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet.

Ben u een ANBI instelling? Dan kunt u uw vrijwilligers dit jaar maximaal € 1.500,– als onbelaste onkostenvergoeding geven.

Als u nu een nieuwe auto van de zaak gaat rijden met een CO2-uitstoot van nihil, krijgt u in beginsel te maken met een bijtelling wegens privé gebruik van 4%. Vanaf 1 januari 2019 geldt het lage bijtellingspercentage alleen maar voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000,–. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%. Als de auto onder het overgangsrecht valt, mag u nog een tijdje de oude bijtelling hanteren. Als uw werkgever pas in 2019 een gloednieuwe auto koopt en aan u ter beschikking stelt zal deze niet onder het overgangsrecht vallen!

Doe nog voor 1 januari 2019 een schenking. Dan kunt u nog gebruik maken van de vrijstellingen van 2018.

Betaal dit jaar nog de lijfrentepremie. Zorg ervoor dat dit geld uiterlijk 31 december 2018 op de rekening staat dan kunt u dit in de aangifte van 2018 nog aftrekken.

Moet u als particulier nog grote uitgaven doen en betaald u vermogensbelasting? Doe deze uitgaven dan nog voor 1 januari 2019. Dit verlaagt u vermogen per 1 januari 2019 waardoor u minder vermogensbelasting betaald.

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Recente berichten

Laat een reactie achter