In Administratie

De Gecombineerde opgave kan t/m 15 mei 2019 digitaal worden ingediend. Naast de gegevens voor de Landbouwtelling moeten ook perceelsgegevens worden opgegeven voor de Meststoffenwet. Daarnaast kunnen diverse subsidies (rechtstreekse betalingen) worden aangevraagd. De Gecombineerde opgave is op enkele onderdelen gewijzigd t.o.v. vorig jaar.

Wijzigingen GO
In de GO zijn diverse wijzigingen doorgevoerd t.a.v. de GO 2018. OP de site van RVO staan alle wijzigingen benoemd. In dit bericht zijn de belangrijkste wijzigingen per onderdeel benoemd.

Indienen GO en betaalverzoek SNL-a
Ook dit jaar kan de GO vanaf 1 maart worden ingediend via mijn.rvo.nl. De kaarten voor SNL-agrarisch natuurbeheer (SNL-a) staan echter pas vanaf 1 april klaar. Om deze reden kan een betaalverzoek voor SNL-a pas vanaf 1 april worden ingediend.

Kortingsperiode
De kortingsperiode loopt t/m 11 juni 2019. Indien de GO na 15 mei wordt ingediend, kan er een korting worden toegepast. Dit geldt indien de GO voor de eerste keer na 15 mei wordt ingediend of een subsidieaanvraag wordt toegevoegd. Zie de kortingstabel voor de kortingspercentages.
Wijzigingen van percelen en nieuwe percelen nadat de GO is ingediend, kunnen doorgegeven worden door de GO opnieuw in te sturen. Dit kan t/m 31 mei zonder korting, indien de eerste indiening uiterlijk 15 mei is geweest. Zie de kortingstabel voor de kortingspercentages bij het wijzigen van percelen na 31 mei.

Korting bij aanpassing vergroening na 15 mei
Aanpassingen in de vergroening, die nodig zijn om aan de vergroeningseisen te voldoen, worden gezien als een nieuwe aanvraag. Bij een aanpassing in de vergroening na 15 mei zal over de gehele vergroeningspremie een termijnkorting worden berekend.

Korting bij aanpassing graasdierpremie na 15 mei
Als na 15 mei een wijziging voor de graasdierpremie wordt doorgegeven, wordt ook een termijnkorting opgelegd. Deze korting geldt voor de gehele graasdierenpremie en dus niet alleen voor de wijziging. Dit betekent dat het toevoegen of terugtrekken van één dier na 15 mei een korting oplevert voor de gehele graasdierpremie.

Perceelsregistratie
De registratie van de percelen moet eerst in ‘Mijn percelen’ worden gedaan. De perceelsgegevens worden vervolgens in de GO ingelezen.

Vanuit GO
Het is ook mogelijk om vanuit de GO naar ‘Mijn percelen’ te gaan. Eventuele wijzigingen kunnen hier dan worden doorgevoerd. Vervolgens kan men weer terug naar de GO om deze verder in te vullen.

Recente berichten

Laat een reactie achter