In Administratie

Persoonlijke gegevens
• uw burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook het BSN van uw partner en kinderen
• uw IBAN (rekeningnummer)

Inkomsten
• alle jaaropgaven over 2016
En als u die niet hebt: salarisstroken

Bankrekeningen
• jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening, spaarrekening en evt. beleggingen.

Wonen
• de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015
jaaropgaaf van uw hypotheek
• bij aankoop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten
• giften
• zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
• als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig
• overzicht van ontvangen studiefinanciering
• gegevens van leningen en andere schulden
• betaalde of ontvangen alimentatie
• gegevens van betaalde lijfrentepremies
• overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Recente berichten

Laat een reactie achter