In Administratie

Het vrouwelijk jongvee, dat ouder is dan 1 jaar en dat na de peildatum voor de toekenning van fosfaatrechten, is geslacht, mag aangemerkt worden als melkvee. Dat laat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dinsdag 16 april weten in haar oordeel.

De rechtszaak is aangespannen door 3 vleesveehouders. Deze 3 boeren zijn in beroep gegaan tegen het aantal fosfaatrechten dat zij toegekend hebben gekregen van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

De veehouders in kwestie kregen aanvankelijk fosfaatrechten toegekend voor hun vrouwelijk jongvee (ouder dan 1 jaar). Echter, naderhand heeft Schouten de fosfaatrechten bij 2 van de 3 veehouders ingetrokken, terwijl de andere veehouder de toegekende fosfaatrechten nooit heeft mogen ontvangen.

Beleidswijziging
De reden voor het intrekken van de rechten heeft voornamelijk te maken met de beleidswijzigingen die minister Schouten vorig jaar zomer heeft doorgevoerd. Zij voegde toen aan de Meststoffenwet toe dat jongvee, dat gehouden wordt buiten de melkveehouderij, alleen fosfaatrechten nodig heeft als het jongvee bestemd is om zoogkoe te worden.

Deze beleidsregel is met name toegevoegd omdat er sprake zou zijn van een vorm van verboden staatssteun voor veehouders die fosfaatrechten zouden krijgen voor jongvee dat nooit zou afkalven.

Rechter geeft veehouders gelijk
De vleesveehouders vinden dat zij wel degelijk aanspraak mogen maken op de ingetrokken fosfaatrechten, omdat zij deze rechten deels al hadden verkocht en zodoende aansprakelijk worden gesteld door de koper. Een ander argument is dat zij deze fosfaatrechten nodig hebben voor hun bedrijfsontwikkeling.

De rechter deelt de argumenten en heeft de beroepen gegrond verklaard. De rechter is van mening dat minister Schouten in de Meststoffenwet een te beperkte uitleg geeft aan de definitie ‘melkvee’. De uitleg van Schouten strookt niet met de uitleg en de geschiedenis van de Meststoffenwet. Ook vindt de rechter dat de wet niet op deze manier moet worden uitgelegd, omdat er dan sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Minister Schouten krijgt 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de uitspraak van de rechter.

Recente berichten

Laat een reactie achter