In Administratie

De subsidie Jonge landbouwers wordt opengesteld van 2 december 2019 t/m 7 februari 2020. De subsidieregeling is vergelijkbaar met de regeling van het afgelopen jaar. Wel zijn o.a. aanpassingen op de investeringslijst doorgevoerd. Op dit moment hebben alleen de provincies Friesland en Utrecht nog geen openstellingsbesluit gepubliceerd. De verwachting is dat deze provincies een vergelijkbare openstelling hanteren. Naast de hoogte van de subsidie zijn in dit bericht de wijzigingen t.o.v. de vorige openstelling opgenomen.


Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen Jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-Jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van:

  • Het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers.
  • Het aantal niet-Jonge landbouwers.


Peildatum Eigen Vermogen

De peildatum voor het bepalen van het percentage EV van de Jonge landbouwers is 31 december 2018, 30 april 2019 of 30 juni 2019.

In tabel 1 zijn de investeringscategorieën van de investeringslijst 2019 vermeld. Deze lijst kunt u bij ons kantoor opvragen.


Wijzigingen

Ten opzicht van vorig jaar is categorie 15 ‘Emissiearme vloeren voor stallen melkveehouderij’ uitgebreid met stallen voor de vleeskalverhouderij. De investeringscategorie ‘Spuitmachines met restvloeistoffenreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt’ is vervallen.


Aantal punten

Aan iedere categorie is een aantal punten toegekend. Het aantal punten is van belang voor de toewijzing van de subsidie. Het aantal punten van bepaalde categorieën is gewijzigd t.o.v. de vorige openstelling.

 

Heeft u inhoudelijke vragen, wij staan u graag te woord!

Recente berichten

Laat een reactie achter