In Administratie

De subsidieregeling voor jonge landbouwers is opengesteld. Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen aanvragen worden ingediend bij de RVO. Met deze regeling kunnen ondernemers jonger dan 41 jaar subsidie ontvangen voor investeringen in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties. Er is alleen subsidie mogelijk voor investeringen die op de bij de regeling behorende investeringslijst staan. De regeling loopt via de provincies. Dat betekent dat elke provincie haar eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent. Een belangrijk aandachtspunt bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of vennootschap onder firma) is de vraag of de jonge landbouwer op het moment van aanvragen daadwerkelijke, langdurige zeggenschap in de onderneming heeft. Dit moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Controleer deze inschrijving daarom zorgvuldig, voordat de aanvraag wordt ingediend. De inschrijving kan achteraf niet meer aangepast worden. Er kan alleen subsidie aangevraagd worden wanneer niet eerder via deze regeling subsidie is ontvangen. Verder mogen er geen investerings- en financieringsverplichtingen worden aangegaan vóórdat de aanvraag van de subsidie is ingediend.

Recente berichten

Laat een reactie achter