In Administratie

Ons kind gaat in augustus studeren en op kamers wonen. Pas in december 2021 wordt hij 18. Heeft hij vanaf het begin van zijn studie recht op studiefinanciering? Of ontvangen wij extra kinderbijslag?
Sinds januari 2020 komen kinderen tot 18 jaar voor beiden in aanmerking. De studiefinanciering is voor uw kind. Zelf blijft u de kinderbijslag ontvangen. Het is verstandig om de studiefinanciering drie maanden van tevoren aan te vragen. Let op: uw zoon moet zich wel eerst inschrijven bij een opleiding.

Studiefinanciering bestaat tegenwoordig uit vier onderdelen:
• de OV-kaart
• de rentedragende lening
• de aanvullende beurs
• het collegegeldkrediet

De OV-kaart en de aanvullende beurs zijn een gift als uw zoon binnen tien jaar afstudeert.
Om voor een aanvullende beurs in aanmerking te komen, is uw kind afhankelijk van een aantal factoren waaronder uw inkomen en of eventuele andere kinderen al studeren. Als blijkt dat hij geen recht heeft op een aanvullende beurs, kan hij dit bedrag lenen. Net zoals de rentedragende lening en het collegegeldkrediet, maakt dit bedrag deel uit van de studieschuld en moet het worden terugbetaald.
Het Nibud raadt ouders en kinderen aan om er even goed voor te gaan zitten en een overzicht te maken van (toekomstige) uitgaven en inkomsten. Zo ontdekt u of lenen noodzakelijk is of dat uw zoon ook met aanvullende inkomsten zoals een bijbaantje en/of een ouderlijke bijdrage rond kan komen. En als dat niet lukt, dan kunt u op deze manier bepalen welk bedrag een slim bedrag is om te lenen.
Voor u geldt dat u recht blijft houden op kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin uw zoon 18 jaar wordt. Dit bedrag blijft hetzelfde en wordt niet verdubbeld, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.
U woont bijvoorbeeld op een Waddeneiland of heeft een bijzonder beroep. Verdere voorwaarden voor de kinderbijslag vindt u op svb.nl.
Mocht u kindgebonden budget ontvangen, ontvangt u dat tot de 18e verjaardag. Vanaf dat moment is uw zoon in principe financieel zelfstandig. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat hij zijn eigen zorgverzekering kan aanvragen en recht heeft op zorgtoeslag (ook als u de premie zou blijven betalen). Ook mag hij vanaf dat moment rood staan, zelfstandig een lening en een telefoonabonnement afsluiten en zelf alimentatie ontvangen.
Afhankelijk van hoe hij gaat wonen, komt uw zoon mogelijk vanaf zijn 18e in aanmerking voor huurtoeslag. De regels daarvoor vindt u op de site van de Belastingdienst.
Voor zowel de zorg- als de huurtoeslag geldt dat uw zoon inkomenswijzigingen zelf op tijd moet doorgeven om te voorkomen dat hij geld moet terugbetalen. Beide toeslagen kunt u meerekenen als inkomsten als u samen de uitgaven en inkomsten in kaart brengt.
Als uw zoon een bijbaan heeft, kan hij jaarlijks belastingaangifte doen. Vaak ontvangen scholieren en studenten een aardig bedrag retour. De bijverdiengrens voor studenten ligt dit kalenderjaar op 15.415,63 euro. Ook dit is niet afhankelijk van zijn leeftijd.

Recente berichten