In Administratie

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats van de aftrek studiekosten komt er een subsidieregeling: STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.

De invoering van het STAP-budget betekent onder meer het volgende:

– Studiekosten die u in 2021 hebt betaald, kunt u nog aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021.
– Studiekosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.
– Had u voor 1 juli 2015 prestatiebeurs? En is deze beurs definitief niet omgezet in een gift omdat u niet voldoet aan de diplomatermijn? U mag deze kosten na 2021 wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het aftrekbare bedrag vindt u in uw online aangifte.
– U krijgt in uw voorlopige aanslag 2022 geen aftrek van studiekosten meer.

Vanaf 1 maart 2022 kunt u STAP-budget aanvragen bij het UWV. U leest daarover meer op rijksoverheid.nl.

Recente berichten