In Administratie

Hieronder vindt u de tien hoofdpunten uit het ‘Sectorplan versnelling verduurzaming kalverhouderij’.

– Inrichting van tenminste tien demonstratiestallen in de periode 2020-2024, gebaseerd op een integraal ontwerp voor brongerichte emissiereductie met diervriendelijke vloersystemen en met slimme opvang van mest (natte en vaste fractie).

– Als tijdspad voor de uitrol van emissiearme stallen is voorzien dat in 2024 rond 1/3 van de stallen zijn aangepast, in 2028 kan dat aantal verdubbelen tot 2/3.

– De reductiedoelstelling voor antibioticagebruik voor het aantal bedrijven met een rode score t.o.v. 2017 is 25% in 2022 en 50% in 2024.

– In nieuwe stalsystemen zal de ruimte per kalf (op aflevergewicht op hokniveau) minimaal 2 m² zijn (en 1,65 m² voor startkalveren). Ook nieuwe stallen die nog niet emissiearm zijn (maar nu wel worden ontworpen) zullen deze maatvoering hebben.

– Traditionele vloeren zonder zachte toplaag op kalverligplaatsen worden vervangen door beschikbare en nieuw te ontwikkelen comfort (kunststof) ligvloeren.

– Voor elk van deze stallen die in 2024 nog niet zijn vernieuwd wordt er in 2025 een plan opgesteld voor aanpassing van de stal naar deze kwaliteitseis vóór 2035; dan wel beëindiging van gebruik van de stal vóór 2035.

– Overgang naar klimaat gereguleerd comfort vervoer van kalveren boven de 8 uur (60% in 2023; 100% in 2026).

– In 2030 zal de import van kalveren met 20% zijn gedaald, primair van verre bestemmingen. De reductie verloopt gefaseerd en is ten opzichte van 2019: 8% in 2024; 16% in 2028; tot 20% in 2030.

– In 2020-2023 wordt een “Gezondheidsscore Vitaal Kalf” ontwikkeld.

– Vanaf 2020 zal worden toegewerkt naar een verdere aansluiting van de kwaliteitsregeling ‘Vitaal Kalf’ op de regeling ‘Kalf OK’ van ZuivelNL en de regeling ‘Kalfvolgsysteem’ (i.s.m. Vee & Logistiek) om te komen tot een transparante informatie-uitwisseling over individuele kalveren uit Nederland in 2023.

Recente berichten

Laat een reactie achter