In Verzekeringen

Van de zzp’ers zegt 41 procent geen enkele voorziening te hebben getroffen voor arbeidsongeschiktheid. Verzekeringen vinden zij te duur, maar ze hebben vaak ook geen spaargeld achter de hand voor als ze hun werk niet meer kunnen doen.

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO, op basis van onderzoek onder 5500 zzp’ers. Vooral bij zzp’ers met lage inkomens is het aandeel ondernemers zonder noodplan groot. Bij de groep met de laagste inkomens gaf 65 procent aan geen enkele maatregel te hebben genomen om zich in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid. Bij de hoogste inkomens was dit een kwart. Een kleine groep zegt niet te worden geaccepteerd bij een verzekering wegens leeftijd of gezondheid. Vooral 55-plussers noemen relatief vaak deze afwijzingsgrond.

Zzp’ers zijn, anders dan werknemers, nu niet verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat amper een op de vijf zelfstandigen zo’n verzekering heeft. Een derde van de ondernemers zegt spaargeld of beleggingen achter de hand te houden, een op de tien denkt bij arbeidsongeschiktheid terug te kunnen vallen op de waarde van hun woning. Minder vaak genoemde noodvoorzieningen zijn de waarde van het eigen bedrijf of een ‘broodfonds’.

Verplichting

Dat een aanzienlijk deel van de zzp’ers niets heeft om op terug te vallen bij arbeidsongeschiktheid baart zowel de overheid als vakbonden zorgen. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om hiervoor begin 2020 een concreet voorstel te doen.

In het akkoord over een nieuw pensioenstelsel is afgesproken dat het ook voor zelfstandige ondernemers verplicht wordt zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Zo’n wettelijke AOV-plicht krijgt echter nog weinig bijval van de zelfstandigen, bleek uit een achterbanraadpleging van ZZP Nederland.

Bron: ANP/Accountant

Recente berichten

Laat een reactie achter