In Administratie

De wolf is een beschermde diersoort. Provincie Gelderland heeft de taak om de wolf te beschermen, net als andere beschermde diersoorten. Hoe de provincies daar in Nederland mee omgaan, staat in het interprovinciaal wolvenplan. Dat is door de 12 provincies samen opgesteld. Gelderland is de eerste provincie waar zich nu ook echt een wolf heeft gevestigd. Provincie Gelderland is binnen de grenzen van de provincie verantwoordelijk voor de monitoring van wolven. Daar hoort ook het opdracht geven voor onderzoek bij, onderzoek naar sporen maar ook naar bijvoorbeeld een door een wolf gedood schaap. Door DNA te verzamelen of camerabeelden weten ze welke wolven het betreft en of er bijvoorbeeld nieuwe wolven of wolfjes bij zijn gekomen. Daarnaast stelt de provincie de grenzen van het leefgebied van de wolf vast.

Vergoeding schade

Wolven zijn schuwe dieren, die mensen over het algemeen zullen vermijden, maar ze kunnen wel gevaarlijk zijn voor landbouwhuisdieren, zoals schapen. De provincie vergoedt schade door de wolven aan vee. In ieder geval tot 2022. Meldingen van schade door wolven kunt u doen via www.faunaschade.nl

Daarnaast vergoedt de provincie binnen het leefgebied ook gedeeltelijk preventieve maatregelen die landbouwhuisdieren beschermen tegen de wolf.

Daarvoor heeft de provincie op advies van de wolvencommissie een subsidieregeling.

Houdt u schapen en/of geiten in het leefgebied van wolven (Noord- en Midden-Veluwe) en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft om uw dieren tegen de wolf te beschermen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Schapen- of geitenhouders die in het Identificatie- en Registratiesysteem van Dieren (I&R Dieren) van RVO geregistreerd staan, kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Deze regeling is bedoeld als financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders die afrasteringen plaatsen in een leefgebied van wolven die een wolf kunnen tegenhouden.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • u de subsidie aanvraagt nadat de afrastering is aangeschaft;
  • u voor 29 maart 2019 al eigen schapen of geiten hield in het leefgebied van wolven. Dit is de publicatiedatum van het besluit waarin Gedeputeerde Staten (GS) de Noord- en Midden-Veluwe als leefgebied Deze link opent een andere website voor de wolf hebben aangewezen;
  • de afrastering is geplaatst of wordt gebruikt in een leefgebied voor wolven. Vooralsnog zijn Noord- en Midden-Veluwe aangewezen als leefgebied voor de wolf;
  • de gehele afrastering voldoet aan de eisen die de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland hiervoor heeft vastgesteld in een schadepreventieplan. Voor een snelle weergave van deze eisen raadpleegt u onze factsheet ‘Specifieke eisen aan afrastering’ (PDF 255 kB);
  • u als schapen- of geitenhouder in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren (I&R Dieren) van RVO staat geregistreerd.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016. Deze link opent een andere website, paragraaf 4.18 Voorkomen van schade door wolven.

Maximale bijdrage

U kunt maximaal € 20.000 subsidie ontvangen.

Raadpleeg de factsheet ‘vergoedingen’ (PDF 201 kB) voor rekenvoorbeelden die u kunnen helpen bij het invullen van uw subsidieaanvraag.

Recente berichten