In Administratie

Zelfstandigenaftrek

Werk je minimaal 1.225 uur in je onderneming? Dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 met 1.280 euro naar beneden. Dat is fors meer dan de in eerdere jaren aangekondigde afbouw. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog 5.030 euro. De zelfstandigenaftrek bouwt de komende jaren verder af tot 900 euro in 2027. Net als de hypotheekrenteaftrek is de aftrek beperkt tot het basistarief van 36,93%.

Afschaffen van de middelingsregeling vanaf 2024

Heb je wisselende inkomens door de jaren heen? Dan betaal je misschien in sommige jaren in box 1 het hoge belastingtarief en gebruik je in andere jaren de ruimte in het lage tarief niet. Door gebruik te maken van de middelingsregeling kun je je inkomen gelijkmatig verdelen over drie jaren. Daardoor kan je inkomen in alle jaren in een lagere belastingschijf vallen.
De middelingsregeling wordt in 2023 afgeschaft. De jaren 2022-2024 zijn hierdoor de laatste jaren waarover middeling mogelijk is. Je kunt middeling aanvragen als de aanslag over de drie jaren definitief is.

Opbouw fiscale oudedagsreserve stopt vanaf 2023

Vanaf 2023 kun je de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer verder opbouwen. Zo’n 300.000 ondernemers hebben een FOR op de balans staan. De eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld. Door het gebruik van de FOR hoefde je over een deel van je winst geen belasting te betalen. De FOR is een belastinguitstel. Met de gereserveerde bedragen kun je bijvoorbeeld een lijfrente aankopen die uitkeert als je met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de uitgekeerde lijfrentetermijnen. Stop je met ondernemen en heb je nog een FOR op de balans staan? Dan moet je belasting betalen over het FOR-bedrag.

Recente berichten