Verzekeringen voor uw rechten & plichten als bedrijf

Rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke conflict is niet bepaald goedkoop wanneer dit voor een rechter komt. Voor u als ondernemers zal het niet de eerste keer zijn dat er een juridische procedure tegen u gestart wordt. Onze rechtsbijstandverzekering biedt niet alleen dekking voor juridische kosten. Ook juridisch advies is inbegrepen bij onze verzekering. Wilt u meer informatie? Dan kun u hiernaast contact opnemen.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)

U wil schade aan bijvoorbeeld een van uw klanten het liefst zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het gebeuren dat een klant schade heeft door een van uw medewerkers of uzelf. In dat geval helpt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven om persoonlijke schade en productaansprakelijkheid te vergoeden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Naast de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is er ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze is bijzonder nuttig voor werknemers in een adviserende functie zoals notarissen en financieel adviseurs. Wanneer een specialist een beroepsmatige fout maakt zoals nalatigheid of schending van privacy, beschermt deze verzekering u tegen hoge vermogensclaims.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een organisatie draagt u veel verantwoordelijkheid. Uw kunt persoonlijk aansprakelijke gesteld worden voor situaties waarin een van uw besluiten verkeerd blijkt uit te pakken. Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt dat u na een dergelijk voorval persoonlijk failliet verklaard wordt. Bekijk het contactformulier hiernaast om meer informatie aan te vragen.