In Administratie

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

TEK is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023.

TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% bedragen van de omzet  bedragen (intensiteitstoets).

De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).

Aanvullende subsidievoorwaarden

  • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.
  • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan gaat dit van uw verbruik af. Dit noemen we de standaard jaarinvoeding (SJI).

Bekijk op de pagina Rekenvoorbeelden energie-intensiteit TEK om inzicht te krijgen hoe er wordt berekend en of u aan de eis voldoet.

Recente berichten