HGS_Verzekeringen_Ondernemer_Rechtsbijstand_Header

Rechtsbijstand- & aansprakelijkheidsverzekeringen

Verzekeringen voor uw zakelijke rechten & plichten

Rechtsbijstandverzekering afsluiten
Zonder dat u het wilt, kunt u toch ineens in een zakelijk conflict verzeild raken en kan er een juridische procedure tegen u worden gestart. Wanneer dit voor de rechter komt, kunnen de kosten flink oplopen. Onze rechtsbijstandverzekering biedt niet alleen dekking voor juridische kosten. Ook juridisch advies is inbegrepen bij onze verzekering. 

HGS_Verzekeringen_Ondernemer_Rechtsbijstand_01

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven - AVB
U wilt bij uw klanten natuurlijk geen schade veroorzaken. Ondanks dat u schade zoveel mogelijk wilt voorkomen, kan het gebeuren dat een klant schade heeft door u of een van uw medewerkers. In dat geval helpt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven om persoonlijke schade en productaansprakelijkheid te vergoeden.

HGS_Verzekeringen_Ondernemer_Rechtsbijstand_02


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering - BAV
Naast de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is er ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is bijzonder nuttig voor werknemers in een adviserende functie, zoals notarissen en financieel adviseurs. Wanneer een specialist een beroepsmatige fout maakt, zoals nalatigheid of schending van privacy, beschermt deze verzekering u tegen hoge vermogensclaims.

Welke zakelijke verzekering past bij u? Welke zakelijke verzekering past bij u?

Zonder dat u het wilt, kunt u toch ineens schade veroorzaken of in een zakelijk conflict verzeild raken.

Onze rechtsbijstand- & aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen u hierbij goed van pas komen.