Regel uw administratie bij HGS

Wij hebben ons gespecialiseerd in het verzorgen van de administratie van particulieren en ondernemers uit alle sectoren, groot en klein. Wij adviseren, organiseren, sorteren en automatiseren alles op het gebied van administratie. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in agrarische (mest)boekhouding.

 

Administratie voor particulier en ondernemer

Advies over uw administratie? Of wilt u liever dat wij u deze zorg uit handen nemen? Wij hebben de juiste kennis in huis voor de meest eenvoudige én de meest ingewikkelde administratieve vraagstukken, zowel voor particulier als ondernemer.
 

HGS-Administratie-665x333

Voor ondernemers verzorgen we onder andere jaarrekeningen, prognoses, loonadministratie en daarnaast zijn onze medewerkers breed inzetbaar als het gaat om diverse boekhoudsystemen. Dit geldt ook voor agrarische administratie en vraagstukken, mestboekhouding, wet- en regelgeving en subsidies voor verduurzaming en energiebesparing.

Wij zetten onze kennis en ervaring ook in om startende ondernemers wegwijs te maken en te begeleiden bij alle stappen die gezet moeten worden om succesvol te kunnen starten.
 

HGS-Administratie-400x400

Belastingaangifte

Als uw administratie op orde is, hoeft de belastingaangifte niet bijzonder ingewikkeld te zijn. Toch kunt u tijdens het invullen belangrijke zaken of regelingen over het hoofd zien. Weet u bijvoorbeeld of u recht heeft op toeslagen of subsidies? Of dat u uw tweede woning in sommige gevallen lager mag opgeven? Daarom bieden wij u de helpende hand. Wij kijken het voor u na en kunnen dit voor u aanvragen. Heeft u uw boekhouding niet helemaal op orde? Geen probleem, ook dan helpen wij u. Is uw belastingaangifte een stuk uitdagender? Wij gaan die uitdaging zeker niet uit de weg en zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk terugkrijgt of zo min mogelijk hoeft te betalen.
 

Kennismaken met onze specialisten? Kennismaken met onze specialisten?
Veelgestelde vragen
De Belastingdienst werkt met een boxensysteem dat bestaat uit drie boxen:
 • Onder box 1 valt uw belastbaar inkomen uit werk en woning, zoals bijvoorbeeld uw salaris, winst, pensioen, lijfrente en eigenwoningforfait.
 • Onder box 2 valt uw belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen: het voordeel dat u heeft als u een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap of coöperatie, zoals bijvoorbeeld dividend of de verkoopwinst op aandelen.
 • Onder box 3 valt uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Door het boxensysteem worden uw inkomsten niet dubbel belast: elke soort valt onder één box. Elke box heeft een eigen tarief en aan de hand daarvan kunt u berekenen hoeveel u moet betalen. 

Wij zorgen ervoor dat we altijd op de hoogte zijn van alle belastingtarieven, heffingskortingen, aftrekposten en alle manieren om uw belastingaangifte zo gunstig mogelijk in te kunnen dienen. Dus wilt u niet te veel betalen? Laat uw belastingaangifte dan door een van onze deskundigen verzorgen.

Om belastingaangifte te kunnen doen, heeft u een aantal gegevens nodig:
 • uw burgerservicenummer (BSN) en – indien van toepassing - dat van uw partner en kinderen, uw rekeningnummer en DigiD.
 • gegevens over uw inkomen, zoals de jaaropgave en eventuele partneralimentatie
 • jaaroverzicht van alle betaal- en spaarrekeningen en eventuele beleggingen
 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarover u belastingaangifte doet
 • de jaaropgave van uw hypotheek
 • factuur van de notaris in geval u uw huis heeft gekocht of verkocht
 • betalingsbewijzen van giften, zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen, betaalde partneralimentatie
 • gegevens van leningen en andere schulden, betaalde lijfrentepremies, dividend
 • overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • indien van toepassing: de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

Tip van de Belastingdienst: het is handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is.

Elke aangifte is weer anders, wij hanteren dan ook geen vaste prijs. Gemiddeld komen wij op een tarief van zo’n €100,- tot €150,- voor een normale aangifte.

We kennen in ons land verschillende soorten toeslagen en subsidies. Als u wilt, kijken we elk jaar bij uw belastingaangifte of u hier recht op heeft. Wij kunnen toeslagen voor u aanvragen en particuliere subsidieaanvragen voor u verzorgen. Hiervoor kijken we naar uw toetsingsinkomen, de overige voorwaarden en houden daarbij ook de vinger aan de pols, zodat u achteraf geen nare verrassingen krijgt. Meer hierover vindt u hier.

Op de volgende websites ziet u een overzicht van toeslagen en subsidies: 

Het loont de moeite om bij uw belastingaangifte te kijken welke aftrekposten voor u van toepassing zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende kosten aftrekbaar:

 • Hypotheekrente
 • Ziektekosten
 • Giften
 • Partneralimentatie
 • Reiskosten
 • Lijfrente

Op de website van de Consumentenbond vindt u uitgebreide informatie over aftrekposten, zie hier.

Als u online gaat boekhouden, kunt u een abonnement nemen op een boekhoudprogramma dat online te gebruiken is. Overal waar u een internetverbinding hebt, kunt u aan uw boekhouding werken. De online pakketten waar wij mee werken, zijn betrouwbaar en veilig en zijn voorzien van diverse beveiligingsmaatregelen. U kunt uw boekhouding opslaan in de cloud en voor alle zekerheid kunt u ook regelmatig back-ups maken van uw boekhouding.

Een groot voordeel is dat u zelf geen dure software hoeft aan te schaffen, u kunt een abonnement op maat nemen. In het programma kunt u al uw financiële gegevens opslaan, bewerken en verwerken. U kunt facturen maken, uw bankafschriften digitaal verwerken en alle inkomende facturen en kassabonnen opslaan. Met Scan & Herken gaat dit enorm makkelijk: u scant een factuur of maakt er een foto van en het programma herkent en verwerkt uw factuur. Dat gaat u geheid tijdwinst opleveren.

Meer over online boekhouden leest u hier.

Wij werken met diverse pakketten, zoals onder andere SnelStart, Multivers Online, e-Boekhouden, Exact en King.

Waarom uw financiële administratie onderbrengen bij HGS?

 • Bij ons bent u geen nummer, iedereen staat bij ons op 1
 • Wij zetten onze specialistische kennis in om u te ontzorgen
 • U heeft al uw financiële zaken bij ons in één keer goed geregeld