HGS-Administratie-Ondernemer-Overeenkomsten-1720x635

Opstellen overeenkomsten

Duidelijkheid op papier

Het is voor ondernemers belangrijk om de gemaakte afspraken met personeel, klanten, leveranciers en andere zakenpartners goed vast te leggen. Een goede overeenkomst is als het ware de basis van iedere samenwerking. Mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig en bindend, maar vaak moeilijk te bewijzen. Daarom is een schriftelijke overeenkomst zeker aan te raden. Zo kunt u altijd teruglezen wat er precies is afgesproken en kunt u verwarring en discussies achteraf voorkomen.
 

HGS-Administratie-Ondernemer-Overeenkomsten-665x333

Wat staat er in de overeenkomst?

Het is uiteraard belangrijk om in de overeenkomst te vermelden tussen welke partijen de afspraken gemaakt worden en wat er van alle partijen wordt verwacht. Wie doet wat, waar, wanneer en op welke manier? Wat gebeurt er als de afspraken niet nagekomen worden? Wie is er aansprakelijk? Zijn de personen die tekenen daar ook bevoegd voor? Zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Daarnaast is het goed om de looptijd van het contract vast te stellen, de opzeg- en betalingstermijn te benoemen en afspraken te maken over garantie en overige verplichtingen.

 

Verschillende soorten overeenkomsten

U kunt verschillende soorten overeenkomsten opstellen. Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor een nieuwe werknemer of een samenwerkingsovereenkomst met een compagnon in uw eigen onderneming. Wie doet wat tegen welk salaris en wat gebeurt er met de winst? Met een leverancier sluit u een inkoopcontract af waarin u onder andere afspraken maakt over de levering, de tarieven en de levertijd. En andersom kunt u zo een verkoopcontract met uw klanten afsluiten. Een intentieovereenkomst kunt u sluiten bij een bedrijfsovername. Welke afspraak dan ook: afspraken gelden altijd beide kanten op, het is dan ook belangrijk dat alle partijen de overeenkomst ondertekenen.
 

HGS-Administratie-Ondernemer-Overeenkomsten-400x400

Advies en hulp bij het opstellen van overeenkomsten 

Om er zeker van te zijn dat u niets over het hoofd ziet, kunt u advies bij ons inwinnen. Wij beschikken over veel modelovereenkomsten en helpen u om de gemaakte afspraken correct vast te leggen. Dit biedt alle partijen duidelijkheid en bescherming. Het is niet verplicht om een jurist in te schaken, maar bij grote belangen kan het zinvol en wenselijk zijn. Dit kunnen wij dan uiteraard voor u regelen.

Overeenkomsten zonder discussie achteraf? Overeenkomsten zonder discussie achteraf?

Online boekhouden levert u tijdwinst op.

Hoe? Dat vertellen wij u in een vrijblijvend adviesgesprek.