HGS-Administratie-Ondernemer-Jaarrekening-1720x635

Jaarrekening en fiscale aangiften

Jaarrekening opstellen en fiscale aangifte doen

Een jaarrekening geeft u inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. In de jaarrekening staat minimaal een balans en winst- en verliesrekening, vaak aangevuld met een resultatenrekening en een toelichting. De bedrijfseconomische kant laat zien wat de situatie van het vermogen van de onderneming is en daarnaast kan ook de fiscale winst berekend worden.

Eenmanszaken en vof’s zijn niet verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening wordt wel gemaakt en gebruikt voor de aangifte inkomstenbelasting en eventueel bij het aangaan van een lening en/of hypotheek. Voor een bv en cv is het verplicht om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Het is hoe dan ook belangrijk dat er voor ieder bedrijf een jaarrekening samengesteld wordt.
 

HGS-Administratie-Ondernemer-Jaarrekening-665x333

Jaarrekening samenstellen

Wij helpen u bij het samenstellen van uw jaarrekening. Deze kunt u vervolgens deponeren bij de Kamer van Koophandel en indien nodig voorleggen aan overige vragende partijen, zoals een hypotheekverstrekker. Door een heldere jaarrekening kunnen de cijfers op een goede manier beoordeeld worden en – ook niet onbelangrijk – kunnen wij de fiscale aangiften foutloos voor u indienen.

 

Optimale fiscale aangifte

Naast een juiste jaarrekening is kennis van alle fiscale aftrekmogelijkheden van groot belang. Die kennis hebben wij. Wij houden veranderingen in de wet- en regelgeving in de gaten, onze kennis is up-to-date. Wij dienen al uw fiscale aangiften - zoals de inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en loonbelasting - zo in dat u nooit te veel betaalt. Wij zoeken altijd naar maximaal voordeel voor u.
 

HGS-Administratie-Ondernemer-Jaarrekening-400x400

Toekomstvisie

Wanneer alle cijfers overzichtelijk in de jaarrekening staan, kunt u goed zien hoe uw bedrijf er financieel voor staat. Dit is een mooie aanleiding om na te denken over de toekomst. Bent u tevreden met wat u ziet, moet u bijsturen of ziet u ruimte voor nieuwe kansen? Wij hechten er grote waarde aan om samen uw jaarrekening door te lopen en aan de hand van de cijfers mee te denken in uw toekomstvisie. Zullen we een afspraak maken?
 

Hulp nodig bij uw jaarrekening? Hulp nodig bij uw jaarrekening?

Online boekhouden levert u tijdwinst op.

Hoe? Dat vertellen wij u in een vrijblijvend adviesgesprek.