HGS-Administratie-Particulier-Opstellen-overeenkomsten-1720x635

Opstellen overeenkomsten

Overeenkomsten zwart op wit

Tijdens uw leven maakt u veel afspraken. Over grote en kleinere zaken. In veel gevallen is een mondelinge overeenkomst voor beide partijen voldoende. Toch kan het in sommige gevallen zinvol zijn om het een en ander zwart op wit te zetten. Zo kunnen misverstanden en discussies achteraf voorkomen worden.
 

HGS-Administratie-Particulier-Opstellen-overeenkomsten-665x333

Afspraken vastleggen

In een contract of overeenkomst worden afspraken tussen twee of meerdere partijen vastgelegd. Het is van belang dat de afspraken goed en duidelijk omschreven worden en dat deze afspraken nagekomen worden. Ook is het goed om te omschrijven wat er gebeurt als de afspraken niet nagekomen worden. Daarnaast is de looptijd en de opzegtermijn van het contract belangrijk om te vermelden. En zoveel mogelijk details om voldoende duidelijkheid te scheppen. De overeenkomst biedt dan helderheid en bescherming aan alle betrokken partijen.
 

HGS-Administratie-Particulier-Opstellen-overeenkomsten-400x400

HGS helpt met overeenkomsten

Om er zeker van te zijn dat u niets over het hoofd ziet, kunt u advies bij ons inwinnen. Of het nu gaat om een huurovereenkomst, koopovereenkomst, een onderhandse geldlening met familie of welke soort overeenkomst ook: wij beschikken over veel modelovereenkomsten en helpen u om de gemaakte afspraken correct vast te leggen. Handtekening eronder en klaar.
 

Overeenkomst opstellen? Overeenkomst opstellen?

Betaal nooit te veel belasting!

Het is voor ons een uitdaging om elke aangifte zo optimaal mogelijk in te dienen.