HGS-Administratie-Ondernemer-Agrarische-subsidie-1720x635

Agrarische subsidies aanvragen

Aanvragen subsidies en fiscale kortingen

Agrariërs kunnen meerdere subsidies en/of fiscale kortingen aanvragen, zoals bijvoorbeeld:

  • EIA (Energie-investeringsaftrek)
  • MIA (Milieu-investeringsaftrek) 
  • VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) 
  • Landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
  • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), een subsidie voor agrarische collectieven vanuit provincies, waterschappen en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
  • RVO-subsidie (tegemoetkoming in de begeleidingskosten van een leerling of student)
  • Het Europese subsidieprogramma POP3, gericht op de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland
  • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), subsidie voor bedrijven en non-profitorganisaties die op grote schaal hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen
     
HGS-Administratie-Ondernemer-Agrarische-subsidie-665x333
HGS-Administratie-Ondernemer-Agrarische-subsidie-400x400

Het aanvragen van subsidies brengt vaak veel uitzoek- en regelwerk met zich mee. Daarom helpen en begeleiden wij u hierbij. Wij doen dit regelmatig en zorgen ervoor dat onze kennis up-to-date is. Wijzigingen in de wet- en regelgeving houden we nauwlettend in de gaten. We weten voor welke subsidies uw bedrijf in aanmerking komt en welke subsidies wel en niet gecombineerd kunnen worden. Deze subsidies leveren interessante fiscale kortingen op en zijn de moeite van het aanvragen daarom meer dan waard. Wij kunnen u als agrariër veel administratief werk uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op de kern van uw bedrijf. 

Voor welke subsidies komt u in aanmerking? Voor welke subsidies komt u in aanmerking?

Online boekhouden levert u tijdwinst op.

Hoe? Dat vertellen wij u in een vrijblijvend adviesgesprek.